Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๘ ส.ค.๒๕๖๐)

PBWatinschool08Aug2560

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในโครงการกิจกรรมวัดในโรงเรียนประจำสัปดาห์  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้

f t g m