Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประกวดโครงงาน อย.น้อย แก้ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๐

PBOYNoi09Aug2560

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป, นายฉัตรชัย ทานะมัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  คณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดโครงงาน อย.น้อย แก้ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  โดยมีคุณครูมลิวัลย์  กิ่งกาญจน์โรจน์  นักเรียนกลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  นำเสนอข้อมูลโครงการฯ การดำเนินงาน แนวทางและกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้การแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ภายในโรงเรียน

(ภาพโดย นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ งานคอมพิวเตอร์)

f t g m