Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBAISgivebudget20Dec2561

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยคุณเกศินี ใครน้ำ  ผู้ชำนาญการด้านการตลาด บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส(AIS) จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาฯ

 

f t g m