Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBDirector21Dec2561

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบนักเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวถึงกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยจะมีคณะครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนและของจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ รวมกว่า ๒๐๐ คน  ขอให้ทุกๆคนร่วมส่งกำลังใจ  เป็นกำลังใจ ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ของเราและขอให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจและมีมิตรสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนต่างโรงเรียน  สุดท้ายได้กล่าวอวยพรโดยขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก, หลวงปู่เนียม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี  ประสิทธิ์ประสาทพรให้คณะครู และนักเรียน  เดินทางโดยสวัสดิภาพ  ประสพผลสำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดลพบุรีของเรา

 

 

f t g m