Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSilapa27Dec2561A

ระหว่างวันที ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขันในจุดต่างๆ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี  ร่วมแข่งขันฯ ในรายการต่างๆ เช่น ประกวดรำไทย, การประกวดหนังสั้นคุณธรรมฯ, การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 

f t g m