Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBJoin Openlopburi09Jan2562

(ภาพ-พิธีฯโดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย / ภาพ-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดย นายวรวิทย์ มรกต)

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป  ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลพบุรี จัดโดย มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์  ซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

 

f t g m