Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBChildday12Jan2562

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยมี คุณจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ  โดยในปีนี้ คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมของขวัญของรางวัลแจกแก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์กับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความสนใจจากหนู น้องๆ เด็ก เยาวชน ที่เดินมาร่วมงานเป็นอย่างมาก  ในโอกาสนี้โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท กสท.สาขาลพบุรี (CAT  Telecom) จำกัด(มหาชน) ที่สนับสนุนของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

 

f t g m