Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBNaraifest Walk15Jan2562A

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ถนนภายในตัวเมืองจังหวัดลพบุรี  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนแต่งชุดไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดลพบุรี  ร่วมในพิธีเปิดและร่วมชมขบวนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี  โดยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ร่วมส่งขบวนชุดไทยร่วมในกิจกรรมฯ โดย  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมแต่งชุดไทยสวยงามเดินขบวนฯประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์(วังนารายณ์) จังหวัดลพบุรี

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

PBNaraifest Walk15Jan2562C

PBNaraifest Walk15Jan2562E

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m