Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBWatinschool22Jan2562A

PBWatinschool22Jan2562C

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล ถวายสังฆทานและภัตตาหาร  กรวดน้ำ รับพร  ในกิจกรรมวัดในโรงเรียน

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> icon new

 

f t g m