Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSporthonor06Feb2562A

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๖ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับชาติ ได้แก่
๑. นายวิศิษฏ์ บัวประดิษฐ นักเรียนระดับชั้น ม.๔/๑๖ นักกีฬา e-sport ทีมชาติไทย แข่งขัน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. นักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ณ จ.นครสวรรค์ ได้แก่
- นางสาวณัฐวรา สุมานิตย์ ม.๖/๒๓  รางวัลเหรียญทอง กีฬายูโด
- นายอนุยุต ปิ่นประยูร ม.๔/๗ รางวัลเหรียญทองแดง กีฬากอล์ฟ
- นายภูวมินทร์ คำล้าน ม.๔/๒๔ รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด
- นางสาวกัญญานัฏ สดสุข ม.๔/๖  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน

๓. นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒  ได้แก่
- นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณฉวี ม.๔/๒๐ รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาบาสเกตบอลชาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียนทุกคน ที่สามารถนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ตนเองและโรงเรียนฯ ไว้ ณ โอกาสนี้
(ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณครูโอภาศ ตันติผาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา)

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new

 

f t g m