Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBElectionSTDHeader07Feb2562A

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๒๐ น. ณ ลานเนอกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แทนประธานนักเรียนฯและคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมที่กำลังจะจบการศึกษาในเร็วๆนี้  ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์คูหาลงคะแนนเลือกตั้งจากสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m