งานปรับปรุงสีอาคารเรียนตึก ๖

Category: News2561
Published: Friday, 08 February 2019 09:29
Written by Super User
Hits: 393

PBB6recolour08Feb2562

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงสีอาคารเรียนตึก ๖ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  โดย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดจ้างหาผู้ประกอบการปรับปรุงสีอาคารเรียน ตึก ๖  ขณะนี้ได้ดำเนินการทำความสะอาด  ซ่อมแซมในส่วนที่สีผนังอาคารฯชำรุดและเริ่มทาสีรองพื้น  จึงขอแจ้งให้คณะครู นักเรียน ที่ใช้อาคารเรียนระมัดระวังในการจอดรถและขึ้นลงอาคารเรียนฯ ในช่วงนี้