Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBNaraifestival9Feb2562A

ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  พร้อมด้วยจ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จุดจัดงานตลาดบ้านปืน  และเป็นกำลังแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานฯ ให้ดำเนินการจัดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, การแสดงดนตรีไทย, การแสดงโชว์รำกลองยาว, กิจกรรมการวาดภาพ, กิจกรรมการแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ  โดยมี คุณครูนงเยาว์ บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ คณะครู นักเรียน นำกิจกรรมต่างๆ สร้างสีสรรและความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานฯ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

f t g m