Published: Wednesday, 13 February 2019 09:55
Hits: 869

PBStdAssocicate13Feb2562A

PBStdAssocicate13Feb2562C

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๖ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร  พวงมาลัยแก่ นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์  ม.๕/๒ ประธานนักเรียนคนใหม่และบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ชุดเก่า)และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ชุดใหม่) โดยก่อนหน้านั้น ประธานคณะสีชุดเก่า ได้ส่งมอบธงคณะสี แก่ประธานคณะสี  ๖ คณะ  ชุดใหม่  มอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  จากนั้น นายธนทัต ประจันทร์บาล ม.๖/๑๔ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งมอบประจำธงโรงเรียนให้แก่ นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์  ม.๕/๒ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกล่าวขอบคุณน้องๆเพื่อนๆนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา

<< ชมภาพกิจรรมทั้งหมด >>icon new