Published: Monday, 18 February 2019 08:44
Hits: 781

PBSTDSoldier18Feb2562

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมและวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เดินทางไปยังกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๑๓ เขาจีนแล  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เพื่อเยี่ยมชมการฝึกภาคสนาม มอบขนม อาหารว่าง เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงของโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย  โดยมีคุณครูพิชญ์ สอนจรูญ พร้อมคณะครูให้การรต้อนรับฯ