Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSTDProject Enroll24Feb2561A

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๑๙ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและเจ้าหน้าที่ๆ ปฏิบัติงานในการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ Gifted ภาษาอังกฤษ  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครฯ  โดยในปีนี้เป็นปีแรกของการใช้ระบบการรับสมัครสอบแบบ Online ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบการรับสมัคร SGS ของ สพฐ. ซึ่งการรับสมัครสอบฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

f t g m