Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมกีฬามิตรสัมพันธ์ครูจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๑

PBTeachersport23March2561A

PBTeachersport23March2561B

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๓๓ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๑  โดยมี นายธรรมวิทย์   ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้  จากนั้น ขบวนกองเชียร์และนักกีฬาได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานฯและคณะผู้บริหารก่อนที่ขบวนพาเรดจะเดินเข้าสู่สนามเพื่อแสดงความเคารพท่านประธานในพิธีฯและเริ่มการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆต่อไป

f t g m