Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

PBM6Certificate30Mar2561A

PBM6Certificate30Mar2561C

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ซึ่งในช่วงสุดท้ายหลังจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักเรียนแล้ว ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูลวิทยาลัยและเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้

 

 

f t g m