Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑

PBActivity18May2561A

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีคุณครูสมบัติ นิชเปี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ จัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>

 

 

 

f t g m