Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย

PBSTDThailandTaekondo13June2561A

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวมินทร์  คำล้าน นักเรียนระดับชั้น ม.๔/๒๔  ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 2018 JEJU Korea Open International  Taewondo Championships ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและชาวไทยทุกคน  ขอเป็นกำลังใจให้แก่นายภูวมินทร์  คำล้าน  และขออวยพรจงประสบความสำเร็จนำชัยชนะและชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศชาติของเราต่อไป

(ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณครูโอภาศ ตันติผาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา)

 

 

 

f t g m