Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBBuildStage04Oct2561

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  พร้อมด้วยทีมช่างของโรงเรียนฯ ดำเนินการปรับปรุงเวทีลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  ให้มีขนาดและพื้นที่ๆ เหมาะสม  มีความมั่นคงแข็งแรง  พร้อมรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑ นี้

 

f t g m