Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBPradooSchGuest04Oct2561

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหาร, หัวหน้างานฯ , หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู  ร่วมให้การต้อนรับ  นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่  ผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล

 

 

f t g m