Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมกูเกิ้ลไซต์ รุ่นที่ ๒ (๖ ต.ค. ๒๕๖๑)

PBGooglesitetraining06Oct2561A

PBGooglesitetraining06Oct2561C

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) ให้ความรู้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รุ่นที่ ๒ อบรมฯระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>

 

 

f t g m