Published: Saturday, 06 October 2018 09:39
Hits: 564

PBGooglesitetraining06Oct2561A

PBGooglesitetraining06Oct2561C

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) ให้ความรู้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รุ่นที่ ๒ อบรมฯระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>