Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมการจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) รุ่นที่ ๒

PBGooglesitetraining06Oct2561F

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตรวจเยี่ยมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ซึ่งอบรรมฯ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะครูงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร่วมให้การต้อนรับฯ โดยในโอกาศนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมฯในครั้งนี้  สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบและชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมฯทุกๆท่านที่เข้าร่วมการอบรมฯในครั้งนี้  โดยในรุ่นที่ ๒ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ  ๔๐ ท่าน

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>

 

f t g m