Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBOldteachermeeting07Oct2561A

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) โดยมีคุณครูจตุพร น้อยบุญสุข และคณะครูงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รุ่นที่ ๒ โดยในวันนี้เป็นสร้างกูเกิ้ลไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ใช้จัดการเรียนการสอนของคุณครูและการใช้งานกูเกิ้ลแอพพลิเคชั่นอื่นๆ มาช่วยเสริมให้สื่อมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>

 

 

f t g m