Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBMeeting08Oct2561A

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนแล้ว  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นเกียรติในการมอบของขวัญพร้อทบัตรอวยพรวันเกิดแก่คุณครูที่มีวันเกิดในเดือนตุลาคม, มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูใหม่ที่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามลำดับ  จากนั้นเป็นการประชุมครูฯ และการสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพละศึกษา, งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลำดับ

(ขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี)

 

 

f t g m