Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSilapameeting11Oct2561B

PBSilapameeting11Oct2561C

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี ๑ โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ  โดยมอบหมายให้คุณครูจตุพร น้อยบุญสุข ผู้ดูแลเว็บไซต์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี ๑  ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลต่างๆ ในจุดสำคัญและข้อเน้นย้ำต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯจากโรงเรียนต่างๆ ได้รับทราบ  เพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วยความถูกต้อง  ซึ่งในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี ๑ จัดระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ นี้ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

 

f t g m