Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBPLCTraining01Nov2561A

PBPLCTraining01Nov2561C

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมกระบวนการและการเขียนรายงาน PCL หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีนายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๕ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คุณครู

(ขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m