Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมารยาทไทย

PBMarayadthai07Nov2561A

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๖ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

 

f t g m