Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBNewteacher16Nov2561A

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู  ร่วมให้ต้อนรับคุณครูใหม่จำนวน ๓ ท่าน คือ ๑.นางสาวพิมพลอย ปานเพรช ๒.นายนิรุตต์ มีลาภ และ ๓.นางสาววันวิสาข์ กันทวี   โดย ๒ ท่านย้ายมาปฏิบัติราชการและ ๑ ท่าน ได้รับการบบรจุเข้ารับราชการใหม่ ณ โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู จากโรงเรียนเดิม  ร่วมเดินทางมาส่งและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

(ขอขอบคุณภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m