Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSTDJapanRangsitU19Nov2561

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๑๔ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การตอบปัญาหาภาษาญี่ปุ่น  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราไว้ ณโอกาสนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>icon new

 

 

f t g m