Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBPRLoykathong19Nov2561A

PBPRLoykathong19Nov2561C

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลประมาณ ๐๘.๒๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  คณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมใจแต่งกายย้อนยุค  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วงเวียนสระแก้ว จ.ลพบุรี  โดยในวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๑ มีการเดินขบวนแห่กระทงของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

f t g m