Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBHistorycompetition25Nov2561

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตีวิทยา กรุงเทพมหานคร  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้คุณครูกอบกุล ธรรมธุรส คุณครูธนบัตร พึ่งอิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

(ขอขอบคุณภาพจากคุณครูธนบัตร พึ่งอิ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 

f t g m