Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBThammaExam29Nov2561

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้น ตรี โท เอก  ประจำปี ๒๕๖๑ โดย วัดเสาธงทอง(อารามหลวง) ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จัดการสอบฯ ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและโรงเรียนวรพิทยา  สมัครสอบในระดับชั้นตรี โท เอก รวมกว่าสามร้อยคน

(ขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

f t g m