Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBWinterfair30Nov2561E

PBWinterfair30Nov2561G

PBWinterfair30Nov2561I

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีกองอำนวยการงานฤดูหนาวลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานแล้ว  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและภรรยา  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆภายในนิทรรศการ  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ภรรยา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในค่ำคืนนี้

 

f t g m