ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Category: NewsAttention_General2561
Published: Wednesday, 02 January 2019 13:25
Written by Super User
Hits: 507

speakerกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๔ สอบวันที่ ๓, ๗, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๕ สอบวันที่ ๓, ๔, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๖ สอบวันที่ ๔, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒