Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ระดับชั้น ม.๔ วันที่ ๑๕, ๒๐, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file

- ระดับชั้น ม.๕ วันที่ ๑๘, ๒๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file

- ระดับชั้น ม.๖ วันที่ ๑๕, ๑๘, ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file

 

 

 

 

 

 

f t g m