ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Category: NewsAttention_General2561
Published: Tuesday, 12 February 2019 14:23
Written by Super User
Hits: 682

speakerงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ระดับชั้น ม.๔ วันที่ ๑๕, ๒๐, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file

- ระดับชั้น ม.๕ วันที่ ๑๘, ๒๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file

- ระดับชั้น ม.๖ วันที่ ๑๕, ๑๘, ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตารางสอบคลิ๊กที่นี่ PDF file