Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speaker

เรียนเชิญ  ท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ - ๔/๓

ร่วมประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.๔/๑ - ๔/๓  ระหว่างวันที่  ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ PDF File คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

f t g m