Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PR OpenWatinSchool22May2561A

** ร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม, ถวายปิ่นโต, ถวายจตุปัจจัย, ถวายดอกไม้ธูปเทียน, และถวายอาหารฉันท์เช้า **
** ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือที่คุณครูจีรภัสร์ บัวสุวรรณ ภายในวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ นี้ **

 

f t g m