Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานฯและกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

PR Zerowest2561Website

>> ร่วมการประกวดแข่งขันใน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ PDF File

>> ร่วมการประกวดแข่งขันใน กิจกรรมการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ PDF File

 

 

f t g m