Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PR Zerowest2561Website

>> ร่วมการประกวดแข่งขันใน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ PDF File

>> ร่วมการประกวดแข่งขันใน กิจกรรมการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ PDF File

 

 

f t g m