Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม 119 ปี พิบูลวิทยาลัย

วีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม 119 ปี พิบูลวิทยาลัย วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

f t g m