Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PR Thailanguageday2561Website

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชมการแสดงต่างๆของนักเรียน เช่น การแสดงละครฯ, การแสดงรำไทย, การประกวดสุภาพบุรุษลูกผู้ชายหัวใจพิบูล ปี ๓ ฯลฯ
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

 

f t g m