Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ภาพชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน(๑๖ ส.ค.๒๕๖๑)

PR Gallery16Aug2561Website

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่

- ภาพกิจกรรมฟุตบอลนักเรียนธนาคารออมสิน (14 ส.ค.2561)

- ภาพกิจกรรมฟุตบอลนักเรียนธนาคารออมสิน (15 ส.ค.2561)

- ภาพกิจกรรมบาสเกตบอลนักเรียนธนาคารออมสิน (15 ส.ค.2561)

- ภาพกิจกรรมวอลเล่ย์บอลนักเรียนธนาคารออมสิน (15 ส.ค.2561)

 

 

 

f t g m