Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมแสดงมุฑิตาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

PR Kruretire2561 Website

** วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. งานเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย **

 

 :: วีดีทัศน์รวมภาพความประทับใจ กิจกรรมมุฑิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ :: 

 

f t g m