Published: Monday, 10 September 2018 11:23
Hits: 715

PR Kruretire2561 Website

** วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. งานเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย **

 

 :: วีดีทัศน์รวมภาพความประทับใจ กิจกรรมมุฑิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ ::