Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speaker
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


- ระดับชั้น ม.๔ กำหนดสอบวันที่ ๒๑, ๒๔-๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

- ระดับชั้น ม.๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๔, ๒๖-๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

- ระดับชั้น ม.๖ กำหนดสอบวันที่ ๒๑, ๒๕-๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลโดย งานทะเบียน วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

f t g m