Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBLogo11Nov2561

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี icon new

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

f t g m