Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย(ปี่พาทย์)
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง(ปี่พาทย์)

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย(ปี่พาทย์) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(ปี่พาทย์) จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files หน้าที่ ๑, ,

 

 

 

 

 

f t g m